1

*03.11.2016

matka: Berenika Z Fantazie

otec:    Emanuel Z Fantazie

narozeno:    2/1 

odchováno:  2/1

--------------------------------------------------------

Sedrik Z Fantazie  

PV:   110 g

barva:  černá - bílá

PRODANÝ

 

--------------------------------------------------------
Sirius Z Fantazie 

PV:   107g

barva:  černá  - bílá

PRODANÝ

 

--------------------------------------------------------

Suzane Z Fantazie  

PV:   117 g

barva:  černá  - bílá

PRODANÁ